Studentgrupp

Ansökan

Information om ansökningsperioder för olika utbildningsnivåer.

Svenska för invandrare

Ansökan

Grundläggande vuxenutbildning

Kursstart 2018-10-22 - ansökningsperiod 2018-08-27 -- 2018-10-01
Kursstart 2019-01-07 - ansökningsperiod 2018-10-30 -- 2018-11-26
Ansökan

Gymnasial vuxenutbildning

Kursstart 2018-10-22 - ansökningsperiod 2018-08-27 -- 2018-10-01
Kursstart 2019-01-07 - ansökningsperiod 2018-10-30 -- 2018-11-26
Ansökan

Yrkesutbildning

Vård- och omsorgsutbildning 
Ansökan till hösten 2018 öppnar den 1 mars och stänger 28 maj.
Ansökan till våren 2019 öppnar den 9 november och stänger 3 december.
Ansökan

Plåt och svetsteknik
Kursstart 2019-01-07 - ansökningsperiod 2018-10-03 -- 2018-10-30

Yrkesutbildning via Göteborgsregionen (GRvux)
Ansökan och utbud

Yrkeshögskola

Diagnostekniker fordon
Kursstart 3 september 2018 - ansökningsperiod 2018-03-01 -- 2018-05-04
Kursstart september 2019

Yrkeshögskoleutbildningar på distans

Yrkeshögskoleutbildningar i Västra Götaland 

Högskola och universitet

Ansökan öppnar 17 september och stänger 15 oktober för VT-19.
Ansökan öppnar 19 februari och stänger 15 mars för sommarkurser 2018.
Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 april för HT-19.

Här hittar du information om programmen och andra distansprogram.