Studentgrupp

Ansökan

Information om ansökningsperioder för olika utbildningsnivåer.

Svenska för invandrare

Ansökan

Grundläggande vuxenutbildning

Ansökan till hösten 2018 öppnar 1 mars och stänger 28 maj.
Kursstart 2018-10-22 - ansökningsperiod 2018-08-27 -- 2018-10-01
Ansökan

Gymnasial vuxenutbildning

Kursstart 2018-01-08 - ansökningsperiod 2017-10-02 -- 2017-11-27
Kursstart 2018-03-19 - ansökningsperiod 2018-01-19 -- 2018-02-26
Kursstart 2018-05-28 - ansökningsperiod 2018-03-01 -- 2018-05-07
Kursstart 2018-08-13 - ansökningsperiod 2018-03-01 -- 2018-05-28
Kursstart 2018-10-22 - ansökningsperiod 2018-08-27 -- 2018-10-01
Ansökan

Yrkesutbildning

Vård- och omsorgsutbildning 
Ansökan till hösten 2018 öppnar den 1 mars och stänger 28 maj.
Ansökan

Plåt och svetsteknik
Kursstart 2018-08-27 - ansökningsperiod 2018-04-24 -- 2018-05-21

Yrkesutbildning via Göteborgsregionen (GRvux)
Ansökan och utbud

Yrkeshögskola

Diagnostekniker fordon
Kursstart 3 september 2018 - ansökningsperiod 2018-03-01 -- 2018-05-04

Yrkeshögskoleutbildningar på distans

Yrkeshögskoleutbildningar i Västra Götaland 

Högskola och universitet

Ansökan öppnar 17 september och stänger 15 oktober för VT-19.
Ansökan öppnar 19 februari och stänger 15 mars för sommarkurser 2018.
Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 april för HT-19.

Här hittar du information om programmen och andra distansprogram.