Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov.

I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov, men om du bor på landet utan några nära grannar får du göra ganska mycket.

Omfattas av detaljplan?

För att kunna avgöra vilka regler som gäller ditt hus behöver du i många fall veta om huset omfattas av en detaljplan.

Viktigt att tänka på!

Även om du får bygga utan bygglov ska du alltid tänka på följande:

  • Trafiksäkerhet, du får inte bygga så att sikten skyms i korsningar eller gathörn. 
  • Medgivande från grannar bör alltid vara skriftligt, för att undvika framtida konflikter.
  • Icke bygglovspliktiga åtgärder får på egen risk utföras även på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Fastighetsägaren är då ansvarig för att eventuella ledningar i marken hålls åtkomliga.
  • Särskilda regler gäller inom ett område som omfattas av strandskydd.  

Kontakt

 

Klicka på denna länk för att komma till kontaktuppgifter.

 

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

 

Tillhörande information
Blankett