Skiss på parkväg och brygga i Brunnsparken
Parkväg och brygga vid den östra dammen.

Vi bygger en ny parkväg och en pausplats vid vattnet i Brunnsparken

Detta är en del i projektet Utveckling Brunnsparken. Målet med projektet är att utveckla och förbättra befintliga och potentiella kvaliteter och karaktärer i Brunnsparken.

I denna etapp anläggs en ny parkväg och en brygga vid den östra dammen. Här skapas en ny möjlighet att komma närmare vattnet – en pausplats och en möjlig lektionsmiljö för skola och förskola. I övergångszonen mellan land, strand och vatten ökas den biologiska mångfalden med anläggandet av nya ängsmiljöer längs med hela sluttningen ner mot dammen.

Arbetet kommer att pågå under hösten 2017, med start vecka 41. Utförare är Green landscaping som arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret.

Vi ber er om överseende med eventuella störningar under byggtiden och välkomnar er att uppleva en ny sida av Brunnsparken när arbetet är färdigt.

Kontakt

Vid frågor samhällsbyggnadskontoret på samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se.