Bygga, bo och miljö

2018-08-14
Nu får du återigen grilla hemma på din egen tomt, men fortfarande råder grill- och eldningsförbud i skog och mark.
2018-08-13
Eldningsförbud, bevattningsförbud, vattenreserver för dig med egen brunn samt larmnummer. Här har vi samlat information kopplat till sommarens varma och torra väder. Under flikarna till höger hittar du mer utförlig information om respektive ämne.
2018-08-01
Till följd av den ihållande torkan gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Alingsås kommun.
2018-07-24
Tänk på att ta hand om er i värmen. Det torra och varma vädret är extra farligt för känsliga personer så som småbarn, äldre och personer med vissa sjukdomar.
2018-07-24
Alingsås kommun bjuder kor som drabbats av torkan på foder.
2018-07-20
Torkan kan medföra att brunnar sinar. Om det händer, finns platser att hämta vatten på.
2018-07-12
Välkommen att hämta den nytryckta cykelkartan på turistbyrån och i Rådhusets reception.
2018-07-11
En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen förändrar tiden du får rätt att börja använda ditt bygglov. Tidigare har bygglov fått verkställas samma dag det beslutats. Från och med den 1 juli gäller istället fyra veckors fördröjning från det att beslutet kungjorts.
2018-07-05
Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt här på vår hemsida.
2018-06-21
Planförslaget är ute på samråd och vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
2018-06-01
Tanken med årets gästplantering i Plantaget är att den ska få ögat att leta, se och njuta. Låta sinnet ta en paus från mörka moln på vardagshimlen.
2018-06-01
I närheten av Gräfsnäs slottspark, mellan Bygdegården och Höglunda området öppnades i slutet av maj en belyst hundlekplats, drygt 30 x 50 meter stor.
2018-06-01
Nu ställs förslag till översiktsplanen ut på nytt mellan 23 maj 2018 - 19 augusti 2018.
2018-04-26
Den nordiska trästadskonferensen översteg all förväntan när Alingsås blev först ut som svensk trästad att arrangera konferensen. - Jag känner att vi nu kommit en bra bit på väg med att lägga grunden till ett riktigt gott nordiskt samarbete kring trästäder, säger Leif Kahrs Jæger, ordförande för Nätverket Den nordiska trästaden.
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2017-04-26
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...