Bild från Svensk Vatten.

Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har. #slutafulspola #världstoalettdagen

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med. 

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen!

-En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten.

Vad ska spolas ner i toaletten?

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten.

Vad ska inte spolas ner?

Allt annat.

Vad spelar det för roll om jag spolar ner en tops?

Din tops bidrar till ett gigantiskt skräpberg. Tillsammans spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år trots att 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt enligt en undersökning Svenskt Vatten gjort med sifo. Den största anledningen till att det slängs skräp i toaletten är för att man inte orkar göra rätt. Lösningen är enkel: ha alltid en papperskorg på toaletten.

Kan ni inte bara ta hand om skräpet som spolas ner?

Det tar mycket energi och resurser i anspråk att hantera allt skräp. Det är inte heller så enkelt som att bara plocka upp skräpet ur vattnet. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde sin tops i en papperskorg i stället för i toaletten.

Vad gäller den ständigt växande mängd kemikaler som spolas ner i toaletten, från hygienprodukter och rengöringsmedel till läkemedelsrester så är våra avloppsreningsverk inte byggda för att hantera dessa. Trots det renas vattnet från en hel del kemikaler, men en hel del hamnar i naturen och kan på vägen dit även störa den avancerade reningsprocessen som finns i avloppsreningsverken.

#världstoalettdagen
#slutafulspola
 #barakissbajsochtoalettpapper

Kontakt Alingsås kommun

Jennie Eriksson, VA-chef
Telefon: 0322-61 60 00,
Mail: jennie [dot] eriksson [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information