Välkommen på vårvandring

Nu startar Alingsås kommun en vårvandring där alla har möjlighet att delta. De som dessutom skickar in en röst på den finaste planteringen har chansen att vinna ett eget lökpaket.

– Vi hoppas att många tar chansen att titta på våra fina lökplanteringar, säger stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten. 

För tre år sedan arrangerade Alingsås kommun sin senaste vårvandring. Nu återupplivas konceptet, och en ny vårvandsingsbroschyr är framtagen. I den finns dels en karta med 17 utritade planteringar att spana in och dels information om hur man lägger sin röst på den plantering man tycker är finast. 

– Fram till den 7 juni kan man skicka in sin röst och innan midsommar kommer vi dra 50 vinnare som i mitten av september får var sitt lökpaket att plantera, säger Agneta Wendesten, som berättar att det på parkenheten finns en medveten strategi att satsa på lökväxter.

– De ger väldigt mycket tillbaka och jag tror att många uppskattar när vårblommorna tittar fram efter den långa vintern. När jag planerar lökplanteringarna försöker jag blanda gamla säkra kort och nya spännande sorter. När de sedan blommar tillsammans blir det en härlig effekt, vilket jag har tagit fasta på i de stora rabatterna vid Lillån. 

Broschyren kommer att finnas att hämta på Turistbyrån, Alingsås bibliotek, Servicekontoret i Sollebrunn, Sveagatans entré och Rådhuset. Du kan också skriva ut ditt exemplar själv här nedan.

– Vi ska även försöka lägga ut den på en del caféer så vi hoppas att det ska få stor spridning och att många går vandringen, säger Agneta Wendesten till sist.

Mer information

Agneta Wendesten, 0322 - 61 72 44.