Bygga, bo och miljö

Planteringar vid torgen
2019-07-05
Årets sommarblomsplanteringar ger ett minst sagt romantiskt intryck med svävande skira plantor i en blandning av brudvitt, rosa och lila. Framför allt planteringarna vid Nolhaga slott bjuder på ett romantiskt skimmer, där sommarljus och verbena svävar över böljande mattor av lobularia och petunia.
Spång i alkärret i Nolhaga
2019-07-03
Den förra spången som var i dåligt skick har nu bytts ut till en helt ny spång. Spången med ledstång är tillgänglighetsanpassad och möjliggör passage hela året. Syftet med spången är även att skydda den speciella naturtypen som finns i alkärret "Kongo". Spångens längd är 289 meter.
2019-06-27
Ett förslag till detaljplan för omvandlingsområde Färgens östra strand är nu på samråd. Syftet med planen är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen.
2019-06-26
Nu satsar vi ännu mer på att hålla det rent och snyggt i Alingsås. En nyinköpt gatudammsugare gör arbetet lätt och effektivt. – Kul att vi kan fortsätta vår satsning på ett rent Alingsås, säger Peter Öhrn, enhetschef på gatuenheten.
2019-06-20
Nyligen antog Kommunfullmäktige en ny naturvårdspolicy som gäller för Alingsås kommun. – I och med detta lyfts naturvårdsfrågorna fram i ljuset och blir synliga, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.
2019-06-19
Riksdagen har röstat igenom om en ny tobakslag "Lagen om tobak och liknande produkter" som gäller från och med den 1 juli. Den innehåller tre olika delar, varav det utökade rökförbudet är det som på förhand blivit mest uppmärksammat.
2019-06-10
Under vecka 25 hämtas dina sopor en dag tidigare än en vanlig vecka.
2019-06-07
Nu är två jubileumsrabatter planterade i Alingsås. En i Nolhaga och en utmed E20 i närheten av Svearondellen. – Det känns väldigt roligt, säger stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten.
2019-06-07
Nu är gästrabatten i Plantaget planterad av årets gästplanterare Mölltorps Utemiljö och Handelsträdgård AB.
2019-06-03
2019-06-03
2019-04-29
Arbetet med att bygga om Järtas park startar 2 maj och kommer att pågå fram till den 10 september 2019.
2019-02-10
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-11-29
2018-11-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2018-10-11
2017-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
2015-12-22
Meddelande
2011-08-24
Detaljplanen sänds nu på samråd. Planförslagets syfte är att ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse på Kavlås äng samt ge möjlighet att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.