Välkommen på föredrag om Anten och Mjörn

Den 3 juni bjuder Säveåns vattenråd in till föredrag om tillståndet i Mjörn och Anten. Välkommen till Tallhyddan om du är intresserad av att lyssna.

Under 2018 genomfördes en limnologisk undersökning av Mjörn och Anten. Det är resultatet av den undersökningen som utgör grunden av föredraget när man redovisar en bedömning av sjöarnas tillstånd samt deras  belastning av näringsämnen med avseende på nuläge, trender, miljömål och genomförda åtgärder.

Dagen för föredraget är måndagen den 3 juni kl. 18-20. Platsen är Tallhyddan med adress Nolhaga Allé 17. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen.