Bygga, bo och miljö

2020-05-29
Upphandlingen är klar och projektet med det nya avloppsreningsverket i Nolhaga går nu in i nästa fas. — Det känns jätteskönt att vi har kommit så här långt, säger projektledare Josefin Pehrsson.
2020-05-20
Planens syfte är att ge möjlighet till en fastighetsdelning. På fastigheten finns ett parhus byggt 2007. Ägarna av parhuset önskar separata tomter då huset redan har separata adresser.
2020-05-14
Alingsås kommun klättrar 117 placeringar i den miljörankning där tidningen Aktuell Hållbarhet jämför landets kommuner.
2020-05-06
Tillhör du dem som fixar hemma nu under coronakrisen? Då ska du läsa den här informationen.
2020-04-29
På återvinningscentralen i Bälinge finns Återbrukstältet där besökare kan lämna saker de inte längre vill ha men som bedöms för fina för att kasseras. Men nu stängs tältet en tid på grund av coronakrisen.
2020-04-23
Nu finns möjlighet att panta burkar på återvinningscentralen i Bälinge. I veckan installerades storpantarautomaten Pantamera Express, som underlättar för den som vill panta mycket på en gång.
2020-04-22
De senaste åren har det spridits en lukt runt Nolhaga avloppsreningsverk. Men nu har en investering på fyra miljoner förbättrat närmiljön avsevärt.
2020-04-16
Har du ett extra sopkärl där du slänger trädgårdsavfall? Då ska du läsa nedan för att se när ditt kärl töms.
2020-02-03
Informationskampanjen "Tänd i toppen" pågår i Sverige. Bakom denna står Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Miljöskyddskontoret skickar i dagarna ut en informationsbroschyr till vedeldare i kommunen.
2019-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
2018-11-29
2018-10-11
2015-12-22
Meddelande
2011-03-11
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mjörnstranden, i enlighet med kommunens tillväxtprogram.