Spara på vattnet

Efter en vår utan särskilt mycket regn ligger grundvattennivåerna under det normala i stora delar av länet. Därför uppmanar Länsstyrelsen att alla ska spara på vattnet, vilket alltså även gäller invånare i Alingsås kommun.

Länsstyrelsen har i dag gått ut med information om att vattenläget i länet fortsätter att försämras. Även om vi är inne i en period med ostadigt väder väntas inga större nederbördsmängder, och därför finns det risk att vi inom några veckor har ett lika allvarligt läge som sommaren 2018.

Grundvattennivåerna ligger under det normala i stora delar av länet och Länsstyrelsen uppmanar därför alla att spara på vattnet. Johan Ekedahl är driftchef på vattenverket i Alingsås och han säger att det är klokt att följa uppmaningen från Länsstyrelsen.

– Vi ligger ungefär på samma nivåer som i fjol så det är bra om man är lite sparsam med vattnet. Det gäller både de med kommunalt vatten och de med egen brunn, säger Johan Ekedahl.