Jubileumsrabatt vid E20.

Två jubileumsrabatter planterade

Nu är två jubileumsrabatter planterade i Alingsås. En i Nolhaga och en utmed E20 i närheten av Svearondellen. – Det känns väldigt roligt, säger stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten.

Planteringen vid E20 görs helt i kommunal regi. Där kan man nu se en fin plantering i ett mönster som bildar budskapet 400 år.

– Den har vi jobbat med en del och den ska ju även skötas nu framöver. Det är en satsning vi gör för att bidra till jubileumsfirandet och planteringen blir väldigt fin för alla som passerar på E20 på väg till eller från Göteborgshållet, säger Agneta Wendesten.

400-årsrabatten är drygt fem gånger fem meter stor och innehåller en bit över 2 500 plantor. Vit isbegonia bildar bokstäver och siffror, mörkblå petunia bildar bakgrund medan ramen består av gul tagetes.

– Projektet började med ett önskemål från jubileumskommittén och har krävt en del planering eftersom den ska synas på långt håll, säger Agneta Wendesten. 

Pallkragar i Nolhaga

Den andra jubileumsrabatten är ett samarbete mellan Alingsås kommun och Studieförbundet vuxenskolan. Det mynnar ut i att kommunen har ordnat med pallkragar, jord och växter medan Alingsås Trädgårdsförening står för plantering och sommarens fortsatta skötsel.

– Det är sex pallkragar som står nere i Nolhaga som Trädgårdsföreningen planterar i. Det var ett initiativ från dem, och när de kontaktade oss tyckte vi att det var ett spännande projekt som kommunen ville stödja. Det är roligt att medlemmarna i trädgårdsförening engagerar sig med all den kunskap de besitter och detta blir ett fint tillskott i Alingsås utemiljö, säger Agneta Wendesten.

Trädgårdsföreningens avsikt var att skapa en historisk rabatt från den Alströmerska tiden. Därför har växter som alströmeria, tobaksblomma, lin, mullbär, humle och potatisväxter planterats.

Intill den nya planteringen vid de äldre garagelängorna i Nolhaga kommer Studieförbundet Vuxenskolan starta en kurs- och cirkelverksamhet inom temat hållbar utveckling med fokus på bland annat stadsnära odling och självförsörjning.  

– Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med Alingsås Trädgårdsförening sedan många år och tillsammans kom vi överens om att platsen vore lämplig både för trädgårdsföreningens jubileumsrabatt och för kursverksamhet, avslutar Agneta Wendesten.

Mer information

Agneta Wendesten, stadsträdgårdsmästare, 0322 61 72 44.

Läs mer

Här kan du läsa om årets gästrabatt i Plantaget.