Bygga, bo och miljö

Målbild levande landsbygd. Illustration.
2017-03-22
Vi vill veta vad du tycker! Kommuninvånare, företagare och organisation kan lämna synpunkter om den nya översiktsplanen.
Foto. Vattenglas.
2017-03-17
Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över, även i Alingsås kommun. Sveagatan är först ut när kommunen blir kranmärkt.
2017-03-14
Alingsås kommuns första miljöbokslut - Miljöbokslut 2015 - antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2016. Syftet med miljöbokslutet är att vara ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag när prioriteringar ska göras i budgetarbetet.
2017-03-13
Välkommen in med frågor om kommunens verksamheter. Alingsås kommuns näringslivsenhet Alingsås Businesscenter finns på plats varje tisdag för att prata näringslivsfrågor. På servicekontoret kan du även träffa personal från samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret genom att boka en tid.
2017-02-24
Miljöskyddskontoret inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.
2017-02-21
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2017-02-16
Passivhuscentrum Västra Götaland erbjuder gratis rådgivning till privatpersoner och företag som är intresserade av att bygga passivhus.
2017-02-03
På tisdag den 7 februari är det premiär för den sverigeunika, nya, digitala, översiktsplanen. Under åtta veckor kommer den sedan ”ställas ut” på alingsas.se för input från både myndigheter och allmänhet. - Det allra bästa med detta är att det blir så otroligt mycket mer tillgängligt, konstaterar Maria Sexton, projektansvarig.
2017-02-03
På Bygg- och Utvecklingsdagen i Partille Arena idag lanserar kommunalråd Daniel Filipsson TräStad2019 som en del av kommunens profilering och satsningar.
2017-01-27
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en film där man förklarar hur det går till att söka bygglov.
2016-12-20
Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2016-12-13
En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
2016-08-22
Insamlingsrundor för farligt avfall, 2017. Läs mer här....
2016-06-23
LK580 och LK 581-konsolerna kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2016-05-18
Antagande Detaljplan för Alingsås, Vändspår vid Alingsås station
2016-05-13
Nu betar det kor i Nolhagaviken igen. Nytt för årets sommarbete är att tre av korna har kalv. Läs mer och se bilder här...
2016-04-18
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-04-11
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-04-01
Viktig information till dig som har en utekatt.
2016-03-29
Vi går nu in i en period när fågelhäckning sätter igång. Flera Alingsåsbor hör av sig till miljöskyddskontoret därför att de störs av fågelskrik.
2016-03-29
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.