Markanvisningar

Här publiceras aktuella markanvisningar. För tillfället finns inga markanvisningar annonserande för anbudsgivning.

Kommunen tar emot intresseanmälningar från exploatörer genom E-tjänsten: Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan. Länk till E-tjänsten finns nedan.

Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018 § 89 Riktlinjer för markanvisningar, vilka ska vara vägledande vid tilldelning av kommunal mark. Riktlinjerna är publicerade längre ner på sidan.

Tillhörande information