Flerbostadshustomt Skår

Skår ligger vid sjön Mjörn cirka 4 km sydväst om Alingsås stadskärna.

Skår är vackert beläget med naturen och vattnet alldeles runt knuten. Den största delen av befintlig bebyggelse i Skår utgörs idag av permanentboenden men ett fåtal fritidshus finns fortfarande kvar på sluttingen ner mot Mjörn. Området har närhet till idrottsplats, barnvänliga badstränder och natursköna promenadstråk.

Kommunen kommer att sälja en tomt för flerbostadshus med möjlighet att bebygga med ca. 1 500 kvm BTA. Försäljningen kommer att ske genom anbudsförfarande via mäklare. Tomten kommer att säljas utan villkor om upplåtelseform för bostäderna. Förutsättningarna för byggnationen framgår av gällande detaljplan för området. Se länk till detaljplan nedan.

Inom området kommer kommunen även att sälja 15 stycken småhustomter till enskilda.

Avstånd

• E20, cirka 3 km
• Centrum, ca 4 km
• Bussförbindelse, ca 400 m
• Gång- och cykelväg finns från området in till centrum
• Närmsta matbutik är Hemköp på Söderport, ca 4 km samt ICA Maxi vid Gerdsken ca 5 km
• Barnvänlig badplats Lövekulle camping ca 1,5 km samt Playa Mjörn ca 2,2 km

Kollektivtrafik

Området försörjs med kollektivtrafik genom busslinje 2 som kör mellan Talluddsvägen, direkt norr om området och Alingsås station. Vid järnvägstationen finns bra tågförbindelser för vidare pendling till bland annat Göteborg.

För barnfamiljer

Närmsta förskola finns i Stadsskogen och närmsta grundskola är Kullingsbergsskolan för årskurs F-6. Nolhagaskolan och Gustavadolfsskolan är närmsta högstadium. Lekplats kommer att byggas i anslutning till de nya tomterna.

Natur och fritid

Här har man närhet till både naturen med allt vad den kan erbjuda och sjön Mjörn med härliga bad och bra fiskevatten. Med en kort promenad når man idrottsplatsen Mjörnvallen. I Stadsskogen finns en idrottshall.

Infrastruktur

Tomterna har anslutning till kommunal gata. Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och spillvatten, dagvattenavlopp ingår dock inte i verksamhetsområdet. Ingen fjärrvärme finns framdragen. Ledningar för el och tele m.m. kommer dras fram till tomtgräns.

Försäljning

Försäljningen sker via Fastighetsbyrån i Alingsås. Tomten kommer att annonseras via Hemnet i slutet av sommaren.  

Kontakt

Kontakt ansvarig mäklare Fastighetsbyrån: Mattias Rasmusson, mattias [dot] rasmusson [at] fastighetsbyran [dot] se , telefon 0322-17 025 eller 0733-59 15 02 

Kontakt projektansvarig kommunen: Simon Stefansson, fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se telefon 0322 - 61 61 80

Tillhörande information