Bygga, bo och miljö

Sandqvistska gården i kvarteret Hill.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
Nygrens gård
2018-02-23
Mellan 12-13 april får de som är engagerade i stadsutveckling, bevarande och besöksnäring en unik möjlighet att fördjupa sig i det kulturarv som kommunen är en del av.
2018-02-14
Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintliga skärmar.