Alingsås - Lövekulle

Lediga tomter

 

tomt A, Utsikten 8, (Fritidsvägen 101), SÅLD

 

tomt B, Utsikten 9, (Fritidsvägen 103), SÅLD

 

tomt C, Krönet 8, (Ferievägen 116), SÅLD

  

tomt D, Krönet 7, (Fritidsvägen 110), SÅLD

 

tomt E, Krönet 9, (Ferievägen 114), SÅLD

  

tomt F, Krönet 10, (Ferievägen 112), SÅLD

Tomten är plan i norr och sluttar sedan åt sydost. Den avslutas mot
Ferievägen med en brant. Hus kan placeras på platån och garage nere vid
Ferievägen. Alternativt anordnar man en körväg upp till platån, kanske
ihop med tomt E. Suterränghus kan också byggas på tomten.

Tomtens storlek är 1064 m² och kostar 1 178 700 kr.

  

tomt G, Slänten 2, (Ferievägen 131), SÅLD

 

tomt H, Slänten 3, (Ferievägen 129), SÅLD

Mot gatan ligger en bergsrygg. Tomten planar sedan ut och avslutas i öster med en svag östersluttning. I den punktprickade marken på östra delen av tomten måste man ha marklov för att fälla träd.

Tomtens storlek är 1270 m² och kostar 1 427 000 kr.

 

tomt I, Slänten 4, (Ferievägen 127), SÅLD

 

  

 

Detaljplan

För området finns en lagakraftvunnen detaljplan som styr byggande på tomterna.

 

 

Kontakt

För ytterligare information kontakta Patrick Grotenius, telefon 0322 - 61 70 10
e-post: fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se

Karta

Javascript is required to view this map.