Aktuella erbjudanden

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017 § 119 att försäljning av kommunala småhustomter framöver ska ske via mäklare och inte via en kommunal tomtkö.

Kontakt

Ytterligare information om specifika områden och tomter kan fås genom kommunledningskontorets exploateringsenhet.

Hanna Andersson, telefon 0322-61 62 66