Kommunal verksamhetsmark

Alingsås kommun säljer verksamhetsmark till intressenter.

Kontakt

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Exploateringsenheten
0322-61 62 66
fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se