Tomter och mark

Kommunen säljer i huvudsak endast mark som är planlagd och avsedd för bostads-, verksamhets- och industriändamål.

Tomter

Det råder stor efterfrågan på tomter för småhus i Alingsås, framförallt i Alingsås tätort. Kommunen säljer endast tomter via mäklare. Resterande tomter i tidigare påbörjade försäljningar slutförs via den kommunala tomtkön. 

Kommunal mark

 

Övrig mark