Aktuella erbjudanden

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 119, att försäljning av kommunala småhustomter framöver ska ske via mäklare och inte via den kommunala tomtkön. Därför är det inte längre möjligt att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Försäljning pågår dock till tomtkön i de områden där försäljning pågick när kommunstyrelsen fattade beslutet enligt ovan. Detta gäller i områdena Sjöbovägen och Torparegatan i Ingared.

Kontakt

Ytterligare information om specifika områden och tomter kan fås genom kommunledningskontorets exploateringsenhet. Titta under respektive erbjudande så hittar du den person som ansvarar för försäljningen av tomterna.

Hanna Andersson, telefon 0322-61 62 66