Aktuella erbjudanden

Just nu finns det tomter lediga för dem som står i de kommunala tomtköerna.

Kontakt

Ytterligare information om specifika områden och tomter kan fås genom kommunledningskontorets exploateringsenhet. Titta under respektive erbjudande så hittar du den person som ansvarar för försäljningen av tomterna.

Patrick Grotenius, telefon 0322-61 70 10