Röda hus på landet
Bilden är en illustration och har ingen annan koppling till texten. Fotograf: Anders Löfgren

Tips innan du köper lantdrömmen

Lantdrömmen kan bli en ekonomisk mardröm - om det enskilda avloppet inte håller måttet. Så får du tipsen som hjälper dig i rätt tid.

De närmsta åren ska runt 1500 fastigheter besökas för att få sina enskilda avlopp inventerade. Flera fastighetsägare kommer i samband med detta behöva åtgärda avloppen för att nå upp till de krav på rening som ställs utifrån miljöbalken.

Eftersom handläggare från miljöskyddsförvaltningen hela tiden träffar nya husägare som inte räknat med att det enskilda avloppet kan behöva åtgärdas, vill vi nu ta ett större grepp om informationen kring detta.
Och Miljöskyddsförvaltningen välkomnar nu särskilt alla som letar efter, eller har hittat, sitt drömboende på landet att kontakta oss för mer information.

Det behöver såklart inte bara gälla de enskilda avloppen utan även frågor kring radon eller mer allmänna frågor går lika bra. Rätt tips i rätt tid kan hjälpa dig att spara stora summor.