Rosa skor i plast
Exempel på skor som ingått i projektet

Tillsynsprojekt barnskor

Miljöskyddskontoret har under 2016 ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i barnskor.

Miljöskyddskontoret driver under 2016 ett tillsynsprojekt om kemikalier i dagligvaruhandeln. Denna gång tittar vi på barnskor och tre olika utvalda kemikaliegrupper.

Projektets syfte är dels att kontrollera innehållet av farliga kemikalier i utvalda barnskor, dels kontroll av butikerna för att se om de lever upp till de krav som ställs på dem samt att ge butikerna mer information om kemikalier i varor.

De tre olika kemikaliegrupperna är: kortkedjiga klorparaffiner, azofärgämnen och ftalater

  • Kortkedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. De är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. De är dessutom misstänkt cancerframkallande.
  • Azofärgämnen används för att färga textil och läder. Vissa av dem kan brytas ner till aromatiska aminer som bedöms vara cancerframkallande. Flera klassas även som miljöfarliga. Azofärgämnen som kan brytas ned till cancerframkallande arylaminer är förbjudna att använda inom EU, enligt Reach-förordningen.
  • Ftalater kan finnas som mjukgörande ämnen i till exempel plasttryck på kläder. Ftalater som frigörs från plasten kan tas upp av kroppen. Några ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor. Ftalaten DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

 

Att tänka på som konsument

Det är många olika kemikalier som kan finnas i varor. En del är farliga och andra inte. En del finns det lagstiftning kring och andra inte. Det är inte så lätt att hålla reda på alla själv som konsument.

Vi har samlat lite kortfattad information här med vad man kan tänka på som konsument. Efter dessa punkter kommer länkar till olika dokument och webbplatser där ni kan läsa mer om kemikalier i varor.

 • Konsumera inte mer än du behöver

 • Om en vara har en särskild funktion, som regnavstötande, bakteriedödande eller oljeavstötande ja då kan du räkna med att den innehåller tillsatser. Ju fler och mer avancerade funktioner = desto fler och farligare tillsatser

 • Kemikalier i textilier fälls ut när du tvättar textilierna. De första två tvättarna innehåller flest kemikalier och sen minskar innehållet av kemikalier i tvättvattnet kraftigt. Tvätta gärna nya kläder och lakan innan de används

 • Ett sätt att skydda miljön är att handla miljömärkt

 • Du kan påverka som konsumet – fråga butikerna om innehållet i varorna

 • Om en vara innehåller särskilt farliga ämnen måste butiken informera dig som konsument om detta, om du frågar. Läs mer om informationsskyldigheten hos kemikalieinspektionen via länken ”Din rätt att få information” nedan

 

Tillhörande information