Daniel Filipsson (M) och Anna Liedholm.

Sveagatans nya entré invigd

I dag har den nya digitala entrén på Sveagatan - där Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller till - invigts. – Målet är att vi ska ge en bättre helhetsservice för de alingsåsare som besöker förvaltningarna, säger Anna Liedholm, chef på Samhällsbyggnadskontoret.

Projektet med att digitalisera och förbättra entrén på Sveagatan har pågått en tid. Nya hjälpmedel har köpts in och installerats, och den senaste månaden har de provats i skarpt läge av besökarna.

– Hittills har det fungerat väldigt bra. All personal i huset har gått på utbildning och lärt sig hur allt fungerar och alla har varit väldigt positiva, säger Anna Liedholm.

– Dessutom är entrén tillgänglighetsanpassad med bland annat rätt höjd på besökssystemet, höj- och sänkbara bord samt ljuddämpande skärmar för bra akustik, fyller miljöskyddschef Maria Jacobsson i.

För den som har ett bokat besök på Sveagatan anmäler man sig numera i en digital kiosk, inte helt olik den som används när man besiktigar bilen. När det är gjort får personen man ska träffa ett sms och ett mail, och kan då gå till entrén och ta emot sitt besök.

För bästa möjliga service är rekommendationen att förboka sitt besök, men för den om inte har ett bokat möte finns det olika stationer i entrén där besökare kan utföra ärenden. Exempelvis kan man lämna in handlingar, skriva ut blanketter eller lämna ett meddelande om att man vill bli kontaktad. Man kan också låna telefonen och ringa den personen man söker.

– Vi tror att detta ska ge en bättre service totalt sett. Nu är vi tillgängliga hela dagarna istället för bara ett par timmar på förmiddagen. Sen finns exempelvis vår bygglovstelefon och våra rådgivande bygglovsmöten kvar om man behöver personlig hjälp inför en ansökan, säger Anna Liedholm, och får medhåll av Maria Jacobsson.

– Det här steget är också en del av kommunens totala digitaliseringsarbete, och jag tycker detta är ett jättebra exempel på hur teknik kan användas på ett effektivt sätt som underlättar både för vår verksamhet och för kommuninvånarna.

Dagens invigning var festlig och välbesökt av i huvudsak medarbetare på Sveagatan. Kommunalråd Daniel Filipsson (M) klippte bandet och höll ett kort tal, och även de båda förvaltningscheferna var på plats för att leda ceremonin. Medarbetaren Håkan Söderberg bjöd på en högtidlig fanfar och dessutom döptes den nya digitala kiosken till Svea. Torbjörn Johansson prisades som vinnare i den interna namntävling som föregått invigningen. 

Mer information

Anna Liedholm, Samhällsbyggnadschef, 0322 - 61 60 00 (vxl)

Maria Jacobsson, Miljöskyddschef, 0322- 61 72 43.