Stor risk för gräsbrand

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand.

Vi uppmanar till försiktighet vid eldning utomhus. Du som eldar är ansvarig för att ha släckutrustning till hands. Följ brandriskprognosen på SMHI:s hemsida eller ladda ner appen "Brandrisk Ute" för att ha koll på det senaste.