Statistik för Alingsås kommun 2015

Alingsås fortsätter att växa

Under år 2014 ökade folkmängden med nästan 1,5%, vilket är historiskt i ett alingsåsperspektiv. Den kommande tillväxten förväntas bli ca 0,8% årligen t om är 2019. För fortsatt tillväxt är Alingsås kommun beroende av inflyttning.

I bilagorna finns statistik att hämta om Alingsås kommun. Statistiken beskriver den historiska utvecklingen t om år 2014. I rapporten "Alingsås - mer än bara kaféer! finns även prognoser för Alingsås kommun, till 2018 och 2030. De analyser som beskrivs i rapporten kan användas för att diskutera vilken typ av kommun man vill vara, vilka boendeformer som behöver planeras i områdena för en bra befolkningssammansättning för service, skola, omsorg och påverkan på näringslivet!