pojke sminkad som tiger
Ansiktsmålning

Smink för barn har kontrollerats

Miljöskyddskontoret i Alingsås har tillsammans med ett 90-tal kommuner kontrollerat smink som riktar sig till barn. Nu har rapporten från projektet kommit från Läkemedelsverket.

I Barnkoll 2016 har nära 470 verksamhetsutövare (butiker av olika slag) besökts av kommuninspektörerna och 1665 produktkontroller av har genomförts. Knappt hälften (49 %) av de kontroller som genomförts påvisade en eller fler brister för de punkter som kontrollerats.

Cirka 11 % av kontrollerna konstaterade bristfällig eller saknad innehållsförteckning vilket försvårar möjligheten för konsumenter att undvika ämnen vid allergi eller överkänslighet.

Vid kontroll av produkternas innehållsförteckningar hittades otillåten användning av innehållsämnen i 32 produkter. Samtliga dessa produkter fick plockas bort från butikernas hyllor.

I många fall har butikerna frivilligt tagit bort produkter med otillåtet innehåll eller märkningsfel från försäljning när inspektörer påtalat bristerna. Kommunerna har även i ett flertal fall fattat beslut om saluförbud för mer allvarliga brister.

Trots det stora antalet brister anser Läkemedelsverket att kontrollerna visar få allvarliga brister. Resultaten från detta projekt ger ingen indikation om att det på svenska marknaden finns kosmetiska produkter för barn som innebär stora risker. Därmed anser Läkemedelsverket att man inte behöver vara orolig som konsument.

Bakgrund

Syftet med projektet var att kontrollera att märkning av kosmetiska produkter som riktar sig till barn följer lagstiftningen. Exempel på produkter är teatersmink, halloweenprodukter, make-up och parfym riktat till barn och tillfälliga tatueringar. Butikerna är ansvariga för att kontrollera att produkterna klarar märkningsreglerna innan de säljs i butik. Exempel på regler om ska klaras är att det finns svensk märkning när detta krävs.

Kontrollerna utfördes under hösten 2016.

Kontakta gärna miljöskyddskontoret vid frågor.

Tillhörande information