Skatepark på G i Bjärke

Nu har byggnationen av skateparken i Bjärke påbörjats.

Parken, som blir ca 450 kvadratmeter stor, ligger bakom Bjärkehallen i anslutning till fotbollsplanerna. 

Byggnationen kommer att pågå i ca 10 veckor och skateparken förväntas stå klar i månadsskiftet oktober-november.