Visionsarbete

Under rubrikerna till vänster i menyn hittar du en del av de visionsprojekt som finns i Alingsås kommun.

Vision 2040 Alingsås kommun

Det pågår ett övergripande visionsarbete med att ta fram alingsåsarnas nya vision för hela kommunen, visionen ska sträcka sig ända till 2040. Ytterligare information hittar du i länken nedan.

Tillhörande information