Kv Bananen

Hur förnyar Alingsåshem Noltorp?

Av Alingsåshems bostäder i Noltorp finns en stor del – ungefär 700 lägenheter – i kvarteren Bananen och Citronen. De byggdes på 1960- och 70-talen och var en del i det så kallade miljonprogrammet, som var ett enormt byggprojekt för att råda bot på dåtidens bostadsbrist i Sverige. Det gav snabbt många nya hem över hela landet.

Dags för renovering

Nu har både Bananen och Citronen tjänat trofast och länge. Men när alltfler badrum de senaste åren började läcka, blev det dags att göra något åt saken. Därför har Alingsåshem beslutat att ta ett större grepp på området och rusta upp det med tre huvudmål: det ska bli bra ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Många etapper

Upprustningen av Noltorp är ett långsiktigt projekt som kommer att löpa under många år och olika typer av arbeten kommer att behöva göras i olika hus. I första etappen, som satte igång i mitten av april, görs bland annat badrumsrenoveringar och indragning av fiberkabel i trappuppgångar på Bollvägen i kvarteret Bananen.
Samtidigt som nödvändiga renoveringar görs passar vi också på att förbättra tillgängligheten i lägenheterna, så att äldre hyresgäster kan bo kvar längre. Andra åtgärder är att införa individuell mätning och debitering av varmvattnet. Det ökar medvetenheten om förbrukningen och ger också våra hyresgäster möjlighet att själva påverka sina månadskostnader.
I nästa steg går turen vidare till husen runt omkring.

Inomhusklimat och utomhusmiljö

Längre fram kommer renoveringsarbetet att handla om att lösa problem med inomhusklimatet, som dålig ventilation och hög energianvändning. Efter det blir det dags att ta en närmare titt på utomhusmiljön. Där kan till exempel stora gräsmattor som ofta står tomma användas på bättre sätt, exempelvis som odlingslotter för hyresgästerna.

Nybyggnation

Alingsåshems arbete på Noltorp handlar inte bara om att renovera, utan även om att bygga nytt. Längst upp på Bollvägen, där det tidigare har legat garage, kommer vi att bygga två åttavåningshus med plats för ett femtiotal lägenheter. Byggstart blir under första halvåret 2016.

På ett parkeringsdäck vid Lövskogsgatan i kvarteret Pumpan kommer vi också att bygga. Här blir det 26 lägenheter som riktar sig direkt till ungdomar. Hyrorna blir överkomliga tack vare statliga bidrag för byggandet av miljöanpassade lägenheter i mindre storlekar. Vi räknar med att kunna påbörja byggandet av Pumpan under första halvåret 2016.

 Exempel på hur Alingsåshem vill göra Noltorp ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart:

 ● Minskad energiförbrukning genom varmvattenmätning och isolering ger samtidigt hyresgästen möjlighet att påverka sina kostnader.

 ● Mer biologisk mångfald i utemiljön, färre ”gräsöknar”.

 ● Genom att renovera långsiktigt blir driftskostnaderna lägre i framtiden.

 ● Äldre kan bo kvar längre tack vare tillgänglighetsanpassning av badrummen.

 ● Fler olika storlekar på lägenheterna ger boenden för olika hushållsstorlekar.

 ● Social upphandling kan ge arbetslösa i området möjlighet att jobba med upprustningen.