Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för bostäder vid Frostvägen i Nordostpassagen

Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra nya bostäder på lucktomt som enligt äldre stadsplan är planlagd som park.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Syfte

Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra nya bostäder på lucktomt som enligt äldre stadsplan är planlagd som park.

Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är Samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.

Tidplan

Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020-2021.

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret