Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för fastigheten Bälinge 6:16

Texten uppdaterad 2020-05-14

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret