Fördjupningar och Tematiska tillägg

I vänstermenyn finns följande Fördjupningar och
Tematiska tillägg kopplade till översiktsplanen:

Fördjupning av översiktsplanen, FÖP Västra Bodarne (2014).

Tematiskt tillägg till översiktsplanen, Vindbruksplan Alingsås kommun (2011).

Fördjupning av översiktsplanen, FÖP Staden Alingsås (2008). Kvarstår endast som ett kunskapsunderlag.

Fördjupning av översiktsplanen, FÖP Stadskärnan (2001). Kvarstår endast som ett kunskapsunderlag.