Fördjupning av Alingsås översiktsplan för stadskärnan

Fördjupningen av översiktsplanen för Alingsås stadskärna antogs av kommunfullmäktige 2001-03-28

Ny översiktsplan ersätter FÖP Alingsås stadskärna

Ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182. Översiktsplanen ersätter denna FÖP, som endast kvarstår som ett kunskapsunderlag.