Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planprogram för Alingsås, Verksamhetsområde Norr

Alingsås kommun tar fram ett planprogram för nordöstra delen av Alingsås tätort. Programmet syftar till att utreda möjligheterna för verksamhetsmark inom det delvis oexploaterade markområdet och identifiera byggbar mark. Syftet är också att studera läget för den nya trafikleden kallad ”Norra länken” som ska förbinda E20 med Vänersborgsvägen.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Diarienummer

2019.065

Norra verksamhetsområdet ska vara väl fungerande med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Området ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett område för i huvudsak industri och logistik med inslag av handel, kontor och service.  Området kan också skapa förutsättning för omflyttning av befintliga verksamheter i syfte att utveckla de centrala delarna av staden.

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret