Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetsmark i Bälinge/Rödene, Verksamhetsområde Norr

Texten uppdaterad 2020-05-22

Verksamhetsområde Norr ska vara väl fungerande med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Syftet med området är att det ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats.

Inom området pågår framtagande av planprogram. Syftet med programmet är att utreda möjligheterna för utbyggnad av befintliga verksamhetsområden i Sävelund, Tokebacka och Bälinge. Planprogrammet syftar också till att lokalisera samt utreda behovet av Norra länken. Norra länkens vägsträckning ska fastställas, med utgångspunkt i att avväga funktion mot de ekonomiska investeringar som skulle krävas för att  realisera utbyggnaden.

Verksamhetsområde Norr bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Vilken slags verksamheter som kan vara tänkbara i området behöver utredas vidare och efterfrågan hos marknadens aktörer är en av flera aspekter som tillför värde till planarbetet. Stor vikt läggs vid att  skapa förutsättningar för redan etablerade verksamheter som vill expandera eller verksamheter som av strategiska skäl ser fördelar med att  förflytta sin befintliga verksamhet till området.

I planarbetet bedöms det fördelaktigt med tidiga markanvisningar för att anpassa planläggningen för de verksamheter som ska etablera sig i området.

Tidplan

  • Ett samrådsförslag förväntas kunna presenteras under sommaren 2020.
  • Planprogrammet förväntas kunna antas under slutet av 2020.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten