Verksamhetsmark i Sollebrunn, TORP 1:67

Texten uppdaterad 2020-04-15

Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål och är belägen i Sollebrunn.

I den norra delen av Alingsås kommun finnes fastigheten TORP 1:67 som är avsedd för industriändamål. Fastighetens areal uppgår till ca 3 800 m2. Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål.

Markpris: Fastigheten kommer att värderas vid försäljning.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Alingsås kommun