1 Driftstörningar

Verksamhetsmark i Gräfsnäs, ERSKA-LINDÅS 1:4

Texten uppdaterad 2020-04-15

Längs Gräfsnäsvägen finns ett större område för verksamhetsmark till försäljning.

Områdets areal uppgår till 45 000 m2, men det är möjligt att förvärva delar av fastigheten. Enligt detaljplanen (DP 53) är ändamål för verksamhetsmarken småindustri, lager, kontor och hantverk. Det är möjligt att bebygga marken upp till 50 %.

Markpris: ca 150-200 kr/m2.

E-tjänst exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Alingsås kommun