Statistiska Centralbyrån har presenterat folkmängden för år 2013

Folkmängden i Alingsås blev 38 619. Folkmängden ökade med 264 personer, som är en ökning med 0.7%.

Det föddes 406 barn och antalet avlidna var 364. 1 847 personer flyttade till Alingsås, de flesta från det egna länet, 1 244 personer. 1 626 personer flyttade från Alingsås och även här är det en flyttning inom länet som dominerar, 1 089 personer.

Många kommuner i regionen har en folkökning. Alingsås kommun kommer på 13:e plats. I förhållande till folkmängden har Lilla Edet den största folkökningen i regionen 1,9%. Alingsås kommun hamnar andelsmässigt på 19:e plats. Mer om befolkningsförändringarna finns i tabellen i bilagan.