Statistik 2013

Alingsås är en tillväxtkommun och folkmängden fortsätter att öka under året

I juni är folkmängden drygt 38 425 och antalet födda barn är 160 st. Under hösten kommer ca 150 nya bostäder vara inflyttningsklara, vilket förväntas ge fortsatt tillväxt. En omflyttning sker i stor omfattning mellan olika områden och bostadstyper, som också gynnar en inflyttning från andra kommuner. Framförallt flyttar man till Alingsås från Göteborg, Vårgårda och Lerum. Nybyggnationen visar på att det finns ett intresse att flytta till Alingsås och det främjar också behovet av arbetskraft till företagen.