Människor på Stora torget

Alingsås är attraktivt

2012 ökade folkmängden i Alingsås kommun kraftigt och Alingsås har nu 38 355 invånare.

– Befolkningsutvecklingen ligger i linje med våra prognoser. Senaste årets ökning motsvarar 0,8 % vilket är klart godkänt. Långsiktigt räknar vi med en befolkningstillväxt på ca 1 % per år, berättar Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun.

Ökningen består både av ett födelsenetto (födda minus döda) och ett flyttningsnetto (inflyttning minus utflyttning).

– Det är mycket glädjande och viktigt att Alingsås växer. Det visar på att Alingsås är attraktivt att bo och verka i. Det är faktiskt så att Alingsås är en av de kommuner som växer och utvecklas mest i Västra Götalands län, berättar Daniel Filipsson (M), kommunalråd.

Kontakt

Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 61 28 alt. 0706-75 08 01

Daniel Filipsson (M), kommunalråd, tfn: 0322-61 61 22 alt.0706-75 08 04