Risk för brunt vatten

I dag har en ny huvudvattenledning kopplats in i Kristineholm. Det kan medföra luftbubblor och brunt vatten i kranarna.

Det är ett planerat ingrepp som nu under fredagens har färdigställts. En ny huvudvattenledning som löper under E20 vid Kristineholm har kopplats in och är tagen i drift.

Detta kan medföra att det för en tid blir luftbubblor och missfärgat vatten i kranarna. Detta är inget farligt utan det är bara att spola en stund tills vattnet blir klart.

Vattenledningen löper upp mot Tomtered så de områden som främst kan drabbas är Östlyckan, Brogården och Nolby. Men det kan även dyka upp fall av missfärgat vatten på andra ställen i stan.