Rådjur och fästingar

Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.

Sambandet mellan fästingar-rådjur, samt fästingar-gnagare, studeras i två områden: ett högriskområde på Bogesundslandet norr om Stockholm och ett lågriskområde vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Framförallt tittar man på de tre fästingburna smittorna borrelia, TBE och anaplasma.

Läs mer hos Naturvårdsverket