Bildcollage

Planprogram för Genomfart Alingsås och Lyckan

Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram för E 20, sträckan Hedvigsberg–Kristineholm, samt för området Lyckan (A+) och kvarteret Rådstugan, Alingsås kommun. Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017.

Kungörelse

Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram

Planprogram för
Genomfart Alingsås och Lyckan, Alingsås kommun 

Alingsås kommun har låtit upprätta ett planprogram för väg E20 på sträckan mellan trafikplatserna Hedvigsberg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm samt för området Lyckan och kvarteret Rådstugan i centrala Alingsås.

Planprogrammet ska, efter godkännande i kommunfullmäktige, utgöra planeringsunderlag vid kommande detaljplanering inom programområdet.

För utbyte av information och synpunkter inbjuds till samråd den 3 maj klockan 18 i foajén i Estrad, kring förslaget till planprogram.

Programhandlingarna finns på här på www.alingsas.se/lyckan samt blädderexemplar på:
- Samhällsbyggnadskontoret, receptionen, Sveagatan 12
- Rådhusets reception, Stora torget
- Turistbyrån, Estrad Alingsås
- Alingsås bibliotek, Alingsås kulturhus, Södra Ringgatan 3
- Servicekontoret i Sollebrunns centrum

Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017

Samrådsmöte

Under samrådstiden bjuder vi in till samrådsmöte om förslaget till planprogram onsdag 3 maj kl 18 i foajén i Estrad.

Synpunkter på planprogrammet framförs skriftligen, med namn, adress och telefonnummer, senast torsdagen den 11 maj 2017, till
Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås
eller till samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se 

Planprogrammet upprättas enligt plan- och bygglagen. Planprogrammet kan inte vinna laga kraft men det är underlag vid framtagande av kommande detaljplaner inom området. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under programsamrådet eller under den efterföljande detaljplaneprocessen kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta en efterföljande detaljplan.

Kontakt

Caroline Hagström, tf. samhällsbyggnadschef, 0322-61 72 52, caroline [dot] hagstrom [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information