Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland var ett projekt som Alingsås kommun drev i samarbete med Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrevs under åren 2010-2017 med målet att verka för att minska den bebyggda miljöns energianvändning och miljöpåverkan. Genom utbildning, innovations- och demonstrationsprojekt, utredningar, rådgivning och annan informationsspridning arbetade Passivhuscentrum för att nationella och internationella mål skulle kunna uppfyllas.

Nedan finner Du länkar till publikationer, informationsfilmer, broschyrer, verksamhetsrapporter, ritningar mm. som projektet lämnat efter sig. Välkommen att ta del av materialet.

Då projektet är avslutat, kan vi dessvärre inte hänvisa frågor till någon person i kommunen avseende just Passivhuscentrum.

För energirådgivning hänvisar vi till kommunens energirådgivare,
telefon 0322 - 61 61 47.

Tillhörande information
Bilaga