Vattenskoter

Enligt vattenskoterförordningen är det inte tillåtet att färdas med vattenskoter utanför allmänna farleder eller områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. I Alingsås kommun finns inte några sådana och det är därför förbjudet att köra med vattenskoter inom våra vatten. Tillsyns­myndigheter är polisen och kustbevakningen.

Just nu är det oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-regler. Det har lett till att inga ärenden om regelbrott går till domstol. Tillsvidare gäller ändå reglerna i Miljöbalken och Sjölagen: du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor.

Mer information kring vattenskoter och gällande regelverk kan fås från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stefan Elmer, tel 031-60 52 54 eller via Länsstyrelsens växel 031-60 50 00. Mer information finns också på Naturvådsverkets hemsida, se länk nedan.

Vad är en vattenskoter?
Definitionen på vattenskoter är en farkost vars längd understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den. Se vidare i förordningen om vattenskotrar samt EG-Domstolens dom den 4 juni 2009.

Länkar till mer information:

Förordning om användning av vattenskoter (1993:1053)
EG-domstolens dom den 4 juni 2009, mål C-142/05
Naturvårdsverket