Ömmern
Ömmern

Sjöar och vattendrag

Sjöarna i kommunen är många men ojämnt fördelade. Området norr om sjön Anten är påtagligt tomt på sjöar medan det i den kuperade södra delen, finns gott om dem i varierande storlek. Mjörn, Anten, Ömmern, Färgen och Nären är de största sjöarna.

Mjörn har den största skärgården i länet näst efter Vänern. Sjön är dessutom fiskrik, har ett rikt fågelliv och är mycket värdefull för friluftslivet.

Naturreservat och fågelskyddsområden finns i Mjörn, Anten, Färgen och Ömmern.

Läs mer om vattenkvalitén i kommunens sjöar och vattendrag