Linnebäcksparken

Linnebäcksparken

Parken växte fram under 70- och 80-talet efter att bäcken som rann genom området kulverterats 1969-70. Gräs såddes, träd och buskar planterades och soffor placerades ut. Tennisbanan som idag mer används för andra aktiviteter som cykling och bandy, anlades också under denna tid. År 1992 anlades lekplatsen som finns i parken.  Lekplatsen rustades upp 2010. Arbetet med att plantera träd och buskar i området har fortsatt i mindre skala under senare år. Dagvattendammarna i parken byggdes under 2012. 

Karta

Javascript is required to view this map.