Slottsruinen
Slottsruinen

Gräfsnäs slottspark

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att bilda Kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.

Reservatet är ca 12 ha och omfattar slottsruinen, vallgraven, slottsparken, badplatsen, området med hembygdsstugor, alléer men inte området vid museijärnvägen Anten - Gräfsnäs Järnvägs station med omgivande parkmark.

Reservatet invigdes söndagen den 12 september 2010 av landshövding Lars Bäckström.

Historia

Gräfsnäs slottspark har en lång och spännande historia från skilda epoker. Den har varit en praktfull barockpark och därefter en klassisk engelsk park vilket bland annat allérna vittnar om. Efter det en gång ståtliga slottet brunnit vid tre tillfällen med 100 års mellanrum fick parken förfalla. Parkens intressanta historia med dess allér och pampiga träd har länge lockat besökare.

År 1900 invigdes Västgötabanan mellan Göteborg och Skara. De första åren gjorde tågen uppehåll i Gräfsnäs för att resenärerna skulle få möjlighet att äta lunch på en dåtida restaurang. Under uppehållen fanns tid att promenera i de vackra omgivningarna. Gräfsnäsparken blev alltmer känd och omtyckt och därmed tidigt ett av Alingsåstraktens populäraste utflyktsmål.

År 1911 togs Gräfsnäs slott och slottspark över av Västgötland-Göteborgs Järnväg AB. Via en station vid den smalspåriga järnvägen, utvecklades parken till ett välbesökt turistmål i nationalromantisk anda. Allérna, de mäktiga ekarna, vattensystemet med dammar och kanaler bidrog tillsammans med utsikterna över sjön och inte minst den gamla mytomspunna slottsruinen till områdets stora attraktivitet. En "kärleksstig" anlades, men också en allmän badplats med simskola.

Inriktningen mot att bevara den historiska parken, men också ge plats åt lokalt kultur- och friluftsliv har sedan fortsatt genom de kommunala ägarna och genom ett egagerat lokalt föreningsliv. Gräfsnäs slottspark har dock sannolikt en lika lång historia som det slott som anlades här av Sten Eriksson Lejonhufvud vid mitten av 1500-talet.

Läs mer om parken och slottets historia och om Anten-Gräfsnäs Museijärnväg