Fontänen och sommarblommor i Plantaget.
Plantaget

Plantaget

Plantaget är en av Alingsås stadsparker och ligger precis norr om stadskärnan. Plantagets stora vackra träd består främst av bok. Ett flertal andra arter finns också representerade.

Mitt i parken finns en öppen plats som kantas av perennrabatter med idegranshäckar som fondvägg. Mitt på denna plats finns en fontän som är gjord av stenhuggare Linkas från Alingsås. Här finns också ett schackspel.

I norra delen av parken finns Solhörnan med ett litet lusthus, så kallad gazebo. Här kan man sitta vindskyddad av ett buskage och titta på blommande perenner och konstverket "Solstrålen".

I parkens östra del ligger en lekplats, som är värd ett besök även när det blivit mörkt då den är upplyst i olika färger.

Nere längs Säveån finns en upprustad gångväg som går mellan Plantagebron och Nolhagabron via den nya bryggpromenaden.  

Gästplantering

Vid Plantagets huvudentré mot Nolhagagatan finns en sommarblomsrabatt som varje år planteras av någon inbjuden gäst.  Först ut var Varbergs kommun med sina berömda kaktusar 1996. 

Historia

Då Alingsås fick stadsprivilegier 1619 var Plantaget en del av ett område, som kallades Hönegärdet. Markområdet låg norr om staden och begränsades åt norr av Säveån. Under Alströmers tid (1685-1761) odlades här tobak. 1832 kallades området ”Tobaksplantage” i lantmäterihandlingarna. Färgväxter odlades på den yta där Stadskyrkogården ligger idag och den kallades då för Lilla Plantaget. Ordet plantage är franskt och betyder odling eller plantering.

Fredrik Rutger Järta donerade Plantaget till Alingsås stad år 1882. Donationsvillkoren var att parken skulle avsättas för stadsborna att promenera och förlusta sig i. Namnet stadsparken finns belagt 1893 i F. W. Nymans Alingsåsbeskrivningar, vilket tyder på att parken fungerade enligt Järtas önskemål.

1904 byggdes Epidemisjukhuset i parkens östra del. Byggnaden fungerar idag som vandrarhem. Hjälphemmet från 1907 som också stått i parken försvann vid en brand 1941.

Dagens Plantage med gångvägar, stora träd och vattenkonst är vad som kvarstår av den park, som tillkom under 1920- 40-talet. På den tiden fanns här både musikpaviljong och uteservering.

Parkens återinvigdes 1996 efter ett par års restaurering. 1994 anlades Solhörnan, med perennplanteringar och sittplatser, i parkens norra del. Parkens centrala del rustades upp 1996 med framförallt nyplanteringar av rabatter. Vid detta tillfälle kom även parkens schackspel på plats. Vid återinvigningen skänkte Sparbanken i Alingsås ett konstverk kallat Solstrålen till Plantaget, som står i Solhörnan.

Kuriosa

På gräsytan söder om Nolhagagatan, sydväst om Plantagets huvudentré, står en bok som vuxit så att det bildats ett hål genom stammen. Förr trodde man att det gick att rädda barn från engelska sjukan, om man torsdagsnätter när månen stod i ny drog dem genom detta hål.

Karta

Javascript is required to view this map.