Tallen
Tallen

Nolhagaviken

Nolhagaviken är en igenväxande vik av Mjörn med omgivande stränder som har en omfattande fågelfauna, speciellt vår och höst. Området innehåller flera naturtyper: betade strandängar, naturskog, vassar, mosaikartade mader, alstrandskog, öppna vattenytor, blandsumpskog. Strandängarna betas av kor som håller landskapet öppet.

Det centralt placerade fågeltornet byggdes under sommaren 2013. Tornet är väl tilltagen i utformningen, med trappan på utsidan och med entrérampen frikopplad från tornet för att undvika vibrationer.

Tornets första plan är tillgänglighetsanpassat som tidigare och det finns en tillgänglighetsanpassad spångbro som leder till tornet. Det kan vara bra att veta att gångvägen från parkeringen till tornet är lite kuperad och består delvis av skogsmark. Dock går det bra att ta sig fram med rullstol om man har ledsagare.

Tänk på att engångsgrillar är förbjudna i tornet, på grund av allvarlig brandrisk! Det  finns en grillplats i närheten av tornet där det finns några sittplatser.

Nolhagavikens naturreservat består även av ett alkärr som får växa och utvecklas fritt. I alkärret som även kallas Kongo trivs många typer av småfåglar och andra djur och insekter. Naturreservatet förvaltas av Alingsås kommun.

 

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.