Granön

Granön är en 7 hektar stor ö i Stora Färgen som avsattes som reservat 1975 för att bland annat följa utvecklingen av ett barrblandskogsbestånd som varit orört sedan stormen 1969. Sedan 2012-04-03 ingår Granön i Färgensjöarnas naturreservat, bildat av länsstyrelsen.

Förvaltare av naturreservatet är Västkuststiftelsen.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.