Naturreservat

Naturreservat är ett av de viktigaste sätten att för framtida generationer bevara den fina naturen och den biologiska mångfalden i Sverige.

Många människor tilltalas av natur som är rofylld, rymlig, artrik och vild. Därför satsar samhället på att skydda naturområden som är rika på naturupplevelser och lätta att nå för många. Forskare har undersökt vad människor vill ha ut av sina naturupplevelser. Dessa värden toppar listan: orördhet och mystik, skogskänsla, frihet och rymd, artrikedom, naturpedagogik, kulturhistoria, aktivitet och utmaning, service och samvaro. Vad väljer du? Tysta tankar vid svarta tjärnar, gransus med svampdoft, magnifika utsikter, natur- och kulturarvsstudier, stilla strövtåg eller tuffa strapatser? Eller bara ett mysigt ställe att grilla på tillsammans med vännerna?

 

Varje naturreservat är unikt

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Jakt på älg och rådjur är normalt tillåtet, men det kan vara förbjudet att jaga fågel som tjäder eller änder. Fiske regleras normalt inte i naturreservaten. För att bevara skogar med höga natur- och friluftsvärden är avverkning normalt inte tillåten. I skötselkrävande områden kan däremot träd behöva fällas.

Tillhörande information